VİDEO: İLİŞKİSEL TEMEL İHTİYAÇLAR

Bu videoda "ilişkisel temel ihtiyaçlar" konusunu işledim

Canlıların nasıl ki yemek, içmek gibi bazı temel ihtiyaçları varsa, ilişkilerin de sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmek için bazı temel ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar, evliliği besler, ilişkinin akışını yönlendirir ve kalitesini arttırır. Bunların her birinin evlilik içinde yüklendiği farklı bir misyonu, farklı bir sorumluluğu vardır, her biri farklı bir amaca hizmet eder...

Aşk, romantizm, sevgi, saygı, sadakat, değer verme/değer görme, doğru iletişim, doğru cinsellik, kaliteli zaman ve uygun ideal ortam olarak sıralayabileceğimiz bu temel unsurlar, evliliğin temel elementleridir. Bu elementlerin evlilik içerisindeki görevini açıklayacak olursam, aşk; evlilik içindeki küçük kusurların tolere edilmesini sağlar, küçük problemler aşk var ise görmezden gelinerek büyütülmez.

Romantizm; evliliğe heyecan katar ve yenilenmeyi sağlar, romantizm yoksa, kişi ihtiyaç duyduğu heyecanı, başka bir ilişkide, işinde, sosyal çevresinde veya kendi ebeveynlerinde ya da çocuklarında arayabilir, eşine ayıracağı zamanı, bu saydığımız kişi ve kişilere ayırır ve evlilik ilişkisinin kalitesi düşer... sevgi, evliliği besler, ilerlemesini sağlar, sevgi yoksa, çiftlerin bir ömrü birlikte geçirmesi çok ta mümkün olmaz... Saygı; ilişkiye ciddiyet ve sorumluluk katar... sadakat; güven duygusunu destekler, güven yoksa, aşktan, sevgiden ve saygıdan söz etmek çok gerçekçi olmaz... değer verme ve değer görme; çiftlere kendilerini özel ve biricik hissettirerek beğenilme duygusunu besler, bağlılığı arttırır... doğru iletişim, çiftlerin birbirini anlamasını ve ortak müşterekte buluşmalarını kolaylaştırma misyonunu yüklenir... doğru cinsellik; cinsel dürtünün boşaltılarak bireysel gerginliği alır, agresyonu düşürür ve sakin bir ortam sağlar... kaliteli zaman; çiftlerin aynı anda aynı aktiviteye odaklanarak, paylaşımlarının artmasını sağlar... uygun ideal ortam; ilişkinin mahremiyetini ve sınırlarını korur

 

BENİ ORAYA GÖTÜR