Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Sorunu)

EREKTİL DİSFONKSİYON (SERTLEŞME SORUNU)

            Ereksiyon, cinsel arzu ile başlayıp, cinsel uyaranlara maruz kalınması neticesinde, penisin sertleşmesi ya da dikleşmesi manasına gelmektedir.

3 Tip ereksiyon çeşidi vardır;

 1. Psikojenik ereksiyon; Görsel, işitsel uyaranlar ve cinsel bir takım düşünceler neticesinde bireyin erekte olmasını ifade eder.
 2. Refleksojenik ereksiyon; Kişiye ve özellikle penise dokunulmasına bağlı olarak erekte olma durumudur.
 3. Nokturnal ereksiyon; Uykunun REM evresinde görülen ereksiyon tipidir.

            Erektil Disfonsiyon ya da Sertleşme Sorunu ise; Cinsel birleşme öncesinde ya da cinsel birleşme sırasında, penisin, cinsel ilişkiyi başlatacak ya da sürdürecek sertliğe ulaşamaması ya da sertliğini koruyamaması durumu olarak tanımlanır.

            Erektil Disfonksiyon Boyutları;

 • Sertleşmenin Hiç Olmadığı Erektil Disfonksiyon; Cinsel Birleşme öncesinde ereksiyon yaşanmışken, cinsel birleşme yaşanacağı zaman, penis-vajina birlikteliği yaşanmadan hemen önce, penisin sertliğini kaybetmesi anlamına gelir.
 • Az Sertleşme; Penisin, Penis-Vajina birlikteliğinin yaşanmasını sağlayacak sertliğe ulaşamaması durumudur.
 • Kararsız Sertleşme; Gerek cinsel birleşme öncesinde, gerek cinsel birleşme esnasında, ara ara ilişki sürdürecek sertliğe ulaşılmasını, zaman zaman da mevcut sertliğin ortadan kalkmasını ifade eder.
 • Durumsal Sertleşme; Şartlara ve koşullara göre, ereksiyon durumunun değişmesi anlamına gelmektedir. Örneğin sertliğin partnerden, partnere değişmesi ya da zaman dilimine göre değişmesi, durumsal sertleşmedir.

           Sertleşme Sorunu Görülme Sıklığı

            Ülkemizde, 40-70 yaş arasındaki erkeklerin %69'unda Erektil Disfonsiyon göründüğü, bu yaş aralığında, tedaviye başvuru oranının ise %3-%4 olduğu;

            20-40 yaş aralığındaki erkeklerin %10-%15 oranında Erektil Disfonksiyon sorunu yaşadığı ve bu yaş aralığında tedaviye başvuru oranının %1 olduğu bilinmektedir.

           

Erektil Disfonksiyon Tiplemeleri;

 1. Primer Tip; Cinsellikle ilk tanışıldığı andan itibaren, bu problem yaşanıyorsa, buna pirmer tip erektil disfonksiyon denir.
 2. Seconder Tip; Cinsel birliktelik ilk yaşandığında, sertleşme sorunu yaşanmazken, belirli bir zaman ya da durumdan sonra, erektil disfonksiyonun yaşandığı tiptir.
 3. Durumsal Tip; Koşullara bağlı olarak, erektil disfonksiyonun yaşanması ya da yaşanmamasını ifade eder.
 4. Atipik Tip; Bilinen her hangi bir nedeni olmaksızın sertleşme sorununun yaşanmasıdır.
 5. Total Tip; Diğer 4 tipi içine alan, erektil disfonksiyon çeşididir.

 

Erektil Disfonksiyon Sertleşme Sorununun Nedenleri

            Erektil Disfonksiyonun, organik ve psişik olmak üzere, 2 kategoriye ayrılan nedenleri bulunmaktadır;

1. Organik Nedenler;

 • Diyabet, kalp, tansiyon gibi, kronikleşmiş, sistemik hastalıklar,
 • Endokrin sistemine bağlı yaşanan hastalıklar (Hormonal sorunlar),
 • Penil Faktörler; penisin şekli gibi...
 • Psikiyatrik hastalıklar, bazı psikiyatrik ilaçların kullanılması,
 • Nörolojik bazı problemler...

2. Psişik Nedenler;

 • Cinsel bilgi, beceri ve tecrübe eksikliği,
 • Cinsel MİT'ler,
 • Cinsel özgüvenin düşük olması,
 • Abartılmış, cinsel beklentiler içerisinde olma,
 • Partnerin fiziksel çekicilik ve cazibesini kaybetmiş olması,
 • Cinsel travmalar,
 • 3-6 yaş döneminde, ebeveyn ile yaşanan çatışmalar,
 • İlişkideki güç dengesizliği,
 • Partnere karşı geliştirilen, bilinç dışı olumsuz duygular,
 • Cinsel hayatın monotonlaşması,
 • Sosyo-ekonomik problemler,
 • Eşler arasındaki ilişkisel ve/veya ilişkisel problemler,
 • Aşırı heyecan, stres ve yorgunluk,
 • Suçluluk ve günahkarlık duyguları,
 • Aldatma ya da aldatılma,
 • Kişinin cinsel uyaran eşiğinin yüksek olması,
 • Cinselliğin konuşulmadığı, kapalı ortamlarda yetişmek,
 • Performans anksiyetesi vb...

 

Erektil Disfonksiyon Sertleşme Sorununun Tedavisi

Sertleşme Sorunu Terapisinin 2 önemli bileşeni vardır;  

 1. Bireylerin kendilerinden ve partnerlerinden üst düzeyde fiziksel ve psikolojik cinsel uyaran almasını sağlamak,
 2. Yeterli fiziksel ve cinsel uyarana maruz kalınması durumuna rağmen, ereksiyonu engelleyen kaygı ve performans beklentisini ortadan kaldırmak, en azıdan, gerçekçi bir seviyeye çekmektir. Bu amaçlar doğrultusunda, gerekli çalışmalar terapi boyunca yürütülür. 

.

...

Uzman Psikolog desteği için iletişime geçin

BENİ ORAYA GÖTÜR