EMDR Terapi

EMDR TERAPİ NEDİR?

     Türkçesi; Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olan bu model, göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azalttığının fark edilmesiyle ortaya çıkmıştır.

     Yaşam dediğimiz olay; anıların toplamıdır. Bu anıların içinde, bizim için korku, öfke, kızgınlık gibi olumsuz duygulara neden olan OLUMSUZ ANILAR, bizim için mutluluk, keyif, huzur gibi olumlu duygulara neden olan OLUMLU ANILAR bir de bizim için herhangi bir anlam ifade etmeyen nötr anılar vardır.
Olumlu ve olumsuz anılar, bizde duygu uyandırdığı için önemlidir. Örneğin; 3 yıl önce bugün, ne yaptığınızı sorsam, eğer sizin için olumlu ya da olumsuz bir anlamı yoksa, o gün yaşadıklarınız nötr anılarsa, hatırlamazsınız. Ama eğer; 3 yıl önce bugün, bir saldırıya uğradıysanız, bunu en ince ayrıntısına kadar hatırlayıp anlatabilirsiniz, sanki şu an yaşıyormuş gibi. Çünkü bu anı, olumsuz bir anıdır.

emdr-terapi-nedir   İnsan, doğumundan itibaren öğrenme sürecine başlar. Her an ve her saniye duyu organlarımıza bir bilgi gider. Gördüğümüz, duyduğumuz, kokladığımız ve dokunduğumuz her bir yeni deneyim, yeni bir bilgi olarak algılanır. Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin; her bir yeni bilgiyi, kendisinden önceki bilgilerle eşleştirir, bu da beynin muazzamlığındandır. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip, ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Örneğin; daha önce kırmızı renkli bit şeker yediyseniz ve tadını çok beğendiyseniz, yedikten sonra mutluluk hissettiyseniz, üstüne bir de terfi aldığınızı öğrendiyseniz ve çok mutlu olduysanız, daha sonra kırmızı renkli herhangi bir obje gördüğünüzde, bişey hissetmezsiniz, Korkmaz, kaçmaz, kendinizi tehdit altında görmezsiniz; ancak yanınızda çok sevdiğiniz arkadaşınız vurulmuş ve her yer kan olmuşsa, siz o an yaşadığınız korku, endişe, kaygı gibi duygular hissettiyseniz, yüksek ihtimalle bu duygularla kırmızı rengini eşleyebilir ve bundan sonra, kırmızı rengi gördüğünüzde arkadaşınızın vurulduğu anı hatırlayıp, o an hissettiklerinizi hissedebilirsiniz.

     Özetle; öğrendiğimiz her yeni bilgi, her yeni duyum, daha önceki olumlu ve olumsuz anı ağları ile bağlantı kurarak işlemlenir ve beyne yerleşir.
EMDR terapisinin amacı, kişide şuan mevcut psikolojik sorunun, bağlantılı olduğu olumsuz anı ağları ile arasındaki bağı zayıflatıp, olumlu anı ağları ile bağlantı kurmasını sağlayarak rahatsızlık derecesini azaltmaktır.


PEKİ EMDR BUNU NASIL YAPAR?

     Beynimiz; 1 sağ beyin yarım küresi, 1 sol beyin yarım küresi olmak üzere 2 yarım küreden oluşur. Bu 2 yarım küre korpuz kallozum isimli bir bağ dokusu ile birbirine bağlıdır. Vücudumuzun sağ tarafından gelen bilgiler, beynimizin sol beyin yarım küresinde, sol tarafından gelen bilgiler de sağ beyin yarım küresinde işlemlenir. Ayrıca bu beyin yarım kürelerinden sağ beyin yarım küresi; duygusal işlevlerden, duygulardan sorumlu, sol beyin yarım küresi de mantıksal işlevlerden, neden-sonuç ilişkisi kurma, değerlendirme yapma gibi işlevlerden sorumludur.

     Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; insanlar travmatik bir deneyim yaşadığında ve daha sonra bu deneyimi hatırladığında, beynin duygusal işlevlerden sorumlu sağ tarafı oldukça aktifken, mantıksal işlevlerden sorumlu sol beyin yarım küresi iğne ucu kadar hareket ediyor. Bu da, o travmatik deneyimin diğer olumsuz anı ağlarıyla güçlü bağlar kurarken, olumlu anı ağları ile ilişkilendirilmemelerine neden oluyor.

emdr-brain-activity     EMDR Terapi; seans esnasında beyni çift yönlü uyararak, yani aynı anda hem sağ hem de sol gözünüzü hareket ettirerek, ya da aynı anda hem sağ hem de sol bacağınıza dokunarak, eş zamanlı olarak sağ ve sol beyin yarım kürelerinin çalışmasını sağlar. Bu sebeple sağ beyinin çalışmasıyla duygusal yoğunluk yaşanırken, sol beyin yarım küresi de uyarımlarla çalıştığı için, kişi o olta ilişkin mantıksal değerlendirmeler de yapar. Mantıksal değerlendirme yapabiliyor olması da, o travmatik deneyimin, olumlu anı ağlarıyla bağ kurmasına neden olur. Bu bağ kurma işlemi neticesinde; o travmatik deneyim kişiyi artık eskisi kadar rahatsız etmez hale gelir. O deneyim artık kişi için nötr bir yaşam deneyimi haline gelir.


     EMDR TERAPİSİNİN SÜRESİ

emdr-terapi-suresi     Seans süresi, ortalama 90 dakikadır. EMDR Terapisi oldukça etkili ve kısa sürede yanıt Verem bir modeldir. Ancak tedavi süresi kişiden kişiye ve sorundan soruna değişiklik göstermektedir.

 

 

     ÇALIŞTIĞI SORUNLAR

     EMDR terapisinin neredeyse çalışmadığı sorun yoktur. Nevrotik düzlemde her türlü psikolojik problem tedavisinde uygulanabilir, ancak en çok kullanıldığı psikolojik problemleri saymak gerekirse;

  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  • Fobiler
  • Panik Atak
  • Kaygı Bozuklukları
  • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
  • Kayıp ve Yas
  • Depresyon
  • Somatik Bozukluklar
  • Yeme Bozuklukları

olarak sayılabilir.

Uzman Psikolog Ayşe Suna DÜLGER

BENİ ORAYA GÖTÜR