BİREYSEL TERAPİ

Kişinin rahatsızlık duyduğu özelliği, durum ya da olaylar hakkında, kişinin farkındalık geliştirmesini amaçlayan, kişiye farklı alternatifleri görmesi konusunda ışık tutan ve davranışlarını mantıksal çerçevede yönlendirme yetisi kazandırmayı amaçlayan bir içsel yolculuktur psikoterapi. Rahatsız olunan özelliği, durumu ya da olayı değiştirmez veya ortadan kaldırmaz ama, kişinin bu özellik, durum ya da olaya bakış açısını değiştirip, değerlendirme şeklini derinleştirerek, rahatsızlık düzeyini azaltır.

️Depresyon; kişiyi bilişsel, davranışsal ve duygusal açılardan etkileyen, keyifsizlik ve isteksizlik, umutsuzluk, çaresizlik ve suçluluk duyguları ile karakterize, kişinin işlevselliğini bozan bir duygu durum bozukluğudur.

Kayıp ve yas; kişinin sevdiği bir kişiyi ayrılık ya da vefat gibi nedenlerle kaybetme durumuna bağlı olarak yaşadığı ruhsal sıkıntı ve bunun akabinde gelişen yas sürecini ifade eder.

️Performans anksiyetesi; kişinin gerçekleştirdiği eylemde; "Yapabilecek miyim, yoksa yapamayacak mıyım? Başarılı olabilecek miyim? Ya başarısız olursam" gibi sorularla zihinini çok fazla meşgul etmesi ve yapacağı eyleme konsantre olamaması durumudur.

Fobiler; çeşitli nesnelere ya da durumlara yönelik duyulan kaygı ve bu korkuya dayanarak gösterilen kaçınma davranışını ifade eder. Açık alan korkusu, örümcek korkusu, karanlık korkusu ve benzeri şekillerde çeşitlilik göstermektedir.

Obsesif-kompulsif bozukluk; saplantılı düşünceler ve zorlantılı davranışlar ile kendini gösteren bu sorun, kişinin işlevselliğini büyük ölçüde azaltır. El yıkama takıntısı, temizlik takıntısı ya da dini ritüellere yönelik takıntılar ve benzeri şekillerde çeşitlilik gösterir.

Travma sonrası stres bozukluğu; kayıp, kaza, taciz, tecavüz, doğal afet ya da savaş gibi travmatik deneyimler sonrasında, aşırı uyarılmışlık hali, tekrar yaşantılama( flash back) ve kaçınma durumları ile kendini gösterir.

Kişilik bozuklukları; gelişimsel süreçlerde yaşanan olumsuzluklar neticesinde, kişilikte meydana gelen tahribatın, kişinin bugününü etkili bir şekilde yaşanmasına engel olması durumudur. Sınır kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu, histeriyonik kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik bozukluğu gibi çeşitleri vardır.

Yeme bozuklukları , anoreksiya nevroza, bulmia nevroza ve tıkınırcasına yemek yemebozukluğu olarak çeşitlilik gösterir.

Öfke kontrol problemi; kişinin yaşadığı stresler karşısında hissettiği öfkeyi kontrol edemeyerek, içinde bulunduğu koşullara uygun olmayan tepkiler göstermesi durumudur. Adli ve sosyal sorunlara neden olabilen bir problemdir.

 

Sizi dinliyor, sizi anlıyor ve size destek olmak istiyorum.

Uzman Psikolog Ayşe Suna Dülger

...

Mesaj yazarak iletişime geçin

BENİ ORAYA GÖTÜR